понеделник- петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: неработни дни

Хидроизолация на водоеми и други бетонови съоръжения

Фирмата изпълнява хидроизолационни работи на обекти по технология и с материали на Канадската фирма ''Xypex Chemical Corporation'' за дълбочинна кристализация в капилярната система на железобетонни съоръжения. Тази технология гарантира водоплътност и охрана на бетонните конструкции при Ph – от 3 до 11 постоянно и от 2 до 12 периодично, tо от – 32оС до + 130оС постоянна и от – 185оС до + 1530оС периодично. Прилагана е многократно на съоръжения като водоеми, резервоари, пречиствателни станции, водни кули, язовирни стени и други. Материала притежава сертификат от МЗ и многократно е използван за изолация на водоеми за питейна вода.

Хидроизолация на водоеми и други бетонови съоръжения
Хидроизолация на водоеми и други бетонови съоръжения
Хидроизолация на водоеми и други бетонови съоръжения
Хидроизолация на водоеми и други бетонови съоръжения

други услуги